Pátria Patika:
a Szakmaiság és Szeretet jegyében

IN MEMORIAM: Dr. Szalay László Imre

IN MEMORIAM: Dr. Szalay László Imre

Dr. Szalay László Imre szakgyógyszerész,
a tiszafüredi Pátria Patika alapítója, személyi jogos gyógyszertárvezetője

Dr. Szalay László Imre szakgyógyszerész 1937. november 08-án született Abaújszántón.

Középiskolai tanulmányait a híres Sárospataki Gimnáziumban végezte, majd 1956-ban érettségizett, és néhai Édesapja, Szalay Mihály gyógyszerész nyomdokain haladva, felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karára.

1961-ben végzett, friss diplomásként visszatért szülőföldjére, és Miskolcon a híres „Arany Szarvas” Gyógyszertárban, majd a Megyei Kórház Intézeti Gyógyszertárában dolgozott.

1968-ban kerül Szolnok megyébe:
  1. március 01-től – pályázat útján – a karcagi „Új” Kórház – ahogyan akkoriban nevezték – intézeti vezető főgyógyszerésze lett; 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Rendkívül sokoldalú szakmai és közéleti tevékenységet végzett évtizedeken keresztül: kiemelkedő szakmai munkája mellett többek között a karcagi Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában évekig volt a leendő ápolónők Gyógyszertan tárgyának oktatója; sport-szervezői tevékenységét több díjjal ismerték el;

egyetemi doktori címet 1980-ban szerzett.

Az elsők között foglalkozott a kórházakban az infúziókhoz hozzáadott injekciós készítmények inkompatibilitásával, az így ex-tempore készült keverék-infúziók mikrobiológiai állapotával, stabilitásával; Prof. Dr. Berencsi György tanszékvezető és Dr. Mezei Géza (SZOTE, Szeged) témavezetése, konzulensi tevékenysége mellett; a Szolnok Megyei ÁNTSZ Fertőző Osztályának vezetője, Dr. Durst János főorvos gyakorlati útmutatásával.

Több közleménye jelent meg gyógyszerésztörténeti tárgykörben; közreműködött a karcagi Patika-és Orvostörténeti Gyűjtemény kialakításában, berendezésében.

1990-es években több, második indikációs szabadalomban társszerzőként működött közre.

Az 1980-as években Honvédelmi díjban, egészségügyi miniszteri dicséretben is részesült.

Szakvizsgával rendelkezik Gyógyszerhatástan, Toxikológia és Kórházi-klinikai gyógyszerészet szakirányokból.

Idegennyelv-ismerete orosz és német nyelvből van.

Hosszú évekig lelkesen támogatta a KGYSZ tevékenységét, tagsági viszonyát sokáig fenntartotta.

Felesége, Dr. Szabó Anna Katalin is gyógyszerész; örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy két leánya, Annamária és Erika is a gyógyszerészi hivatást választották; több generációs gyógyszerész-dinasztiaként tartják számon a Szalay Családot.

  1. nyarán – nyugdíjba vonulását követően megnyitotta Tiszafüreden családi gyógyszertárát Pátria Patika elnevezéssel; mely Tiszafüred Város harmadik gyógyszertára lett.

A 2000-es évek elejétől gyógyszertári ügyeleti, majd készenléti szolgálat is bevezetésre került Tiszafüred Városában; melyben a település gyógyszertárai vesznek részt.

Szakmai munkájának elismeréseként 1999-ben átvehette a karcagi Kátai Gábor Kórház életműdíját, a Kátai-plakettet;

„Kempler Kurt Emlékérem”

2007-ben pedig a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság  „Kempler Kurt Emlékérem”-mel honorálta a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkásságát.

 

gyaszjelentés-Dr-Szalay-László-Imre

Nyitvatartás:

Hétfő – Péntekig 8:00 – 18:00

Szombaton: 8:00 – 13:00